OMRÅDEN

Advokatfirman Lars Ahlstedt är specialiserad på brottmål och åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Utöver brottmål företräder vi även enskilda i ärenden rörande LVU/LVM/LPT, asylrätt och vårdnadsmål.

Vårt kontor finns i Stockholm men vi åtar oss uppdrag i hela landet. Tveka inte att kontakta oss för gratis rådgivning så tidigt som möjligt i processen.